Säkerhetsfolie

Säkerhetsfolie

En förstärkning av glasytorna ger en säkrare miljö, varken människor, inredning eller utrustning riskerar att skadas av glassplitter samtidigt som skyddet mot ovälkomna ökar.
Mildrar faror från krossade glas beror på naturliga och mänskliga orsaker.
Ökar säkerheten och ger extra skydd mot smash och grab inbrott.
Hjälper till att ge skydd för människor och egendom från glassplitter i naturkatastrofer .