Antigraffitifolie

Antigraffitifolie

Antigraffiti-film ger ett osynligt skydd mot åverkan som klotter och ristning på alla plana och glatta ytor och kan enkelt rengöras.
Genom att montera en anti graffiti film sparar du massvis utav pengar genom att endast behöva byta filmen istället för hela rutan.